Кыргызча (Кыргызстан)Russian (CIS)Türkçe (Türkiye)English (United Kingdom)

I.Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu

I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRGIZ –TÜRK İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAMI
Açılış Töreni - 03. 05. 2013 - Saat: 10: 00,  Yer: Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi Büyük Salonu, Açılış Konuşmaları: Aybek SARIGULOV (Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı), Prof. Dr. Kamil DİLEK (Uludağ Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Sabahattin BALCI (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr.HUDYAKOV Yuliy (Novosibirsk Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Tınçtıkbek ÇOROTEGİN (Kırgızistan Tarih Kurumu Başkanı), Recep ALTEPE (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı), Şahabettin HARPUT (Bursa Valisi), Kemal YURTNAÇ (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı), Ermek İBRAİMOV (Kırgızistan Ankara Büyükelçisi), Halil AKINCI (Türk Keneşi Başkanı), Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri)

 

I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRGIZ –TÜRK İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAMI                                                  

Açılış Töreni

03. 05. 2013

Saat: 10: 00

Yer: Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi Büyük Salonu

Açılış Konuşmaları:

Aybek SARIGULOV (Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı)

Prof. Dr. Kamil DİLEK (Uludağ Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Sabahattin BALCI (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü)

Prof.Dr.HUDYAKOV Yuliy (Novosibirsk Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Tınçtıkbek ÇOROTEGİN (Kırgızistan Tarih Kurumu Başkanı)

Recep ALTEPE (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Şahabettin HARPUT (Bursa Valisi)

Kemal YURTNAÇ (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı)

Ermek İBRAİMOV (Kırgızistan Ankara Büyükelçisi)

Halil AKINCI (Türk Keneşi Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri)

 

Sinevizyon gösterisi(10 dakika)

Saat: 11: 30

Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sergisinin açılışı

Saat: 11: 40

Öğle yemeği: 12: 00 – 13: 00

 

Sempozyum Çalışmaları

A salonu: 14: 00 – 15: 20

Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Eski Çağ Kaynak Araştırmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tınçtıkbek ÇOROTEGİN

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Viktor BUTANAEV (Hakas Devlet Üniversitesi / Rusya Federasyonu),  Сведения источников об этнической территории и языке кыргызов древнетюркской эпохи. (Eski Türk Dönemi Kaynaklarında Kırgızların Etnik Coğrafyası ve Dili Hakkında Bilgiler).

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Türkiye), Eski Kırgızlar ve Onların Diğer Türk Boyları ile İlişkileri. (Байыркы кыргыздар жана алардын башка түрк тайпалары менен мамилелери).

Prof. Dr. Tynçtykbek ÇOROTEGİN (Kırgız Tarih Kurumu Başkanı / Kırgızistan), Көөнө чактагы кыргыз – түрк алакалары: заманбап кыргыз тарыхнаамасынын көйгөйлөрү. (En Eski Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Kırgız Tarih Biliminin Problemleri).

Prof. Dr. Yuriy HUDYAKOV (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya), Развитие вооружения у кыргызов в IX – XI вв. (IX – XI. Yüzyıllarda Kırgızların Silah Teçhizatındaki Gelişmeler).

Tartışma: 15: 00 – 15: 20

B salonu 14: 00 – 15: 20

Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: İznik ve Anadolu’da Kırgız İzleri

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cafer ÇİFTÇİ

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Olcobay KARATAEV (Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Кыргыздардын жана огуздардын диний ишенимдеринин пантеону: Умай эне культу. (Kırgız ve Oğuz Türklerinin Dinî İnançlarının Panteonu: Umay Ana Kültü).

Yard. Doç. Dr. Sezai SEVİM (Uludağ Üniversitesi / Türkiye),İznik Tarihinde Türkler veKırgızlar Türbesi. (Изник тарыхында түрктөр жана кыргыздардын күмбөзү).

Dr. Selda KALFAZADE (Topkapı Saray Müzesi / Türkiye),İznik’teki Kırgızlar Türbesi. (Изниктеги кыргыздар күмбөзү).

Abdrasul İSAKOV (Ankara Üniversitesi / Türkiye),Кыргызстан жана  Изник чөйрөсүндөгү окшош жер аттары.(Kırgızistan ve İznik çevresinde Benzer Yer Adları).

Tartışma: 15: 00 – 15: 20

C salonu: 14: 00 – 15: 20

Bağımsızlık Dönemi Kırgız -Türk İlişkileri: Türkiye’de Kırgız Diasporası 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sulayman KAİPOV

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Çetin PEKAÇAR (Nevşehir Üniversitesi / Türkiye), Pamir Kırgızlarının Yakın Tarihine Bir Bakış.(Памир кыргыздарынын жакынкы тарыхы тууралуу бир көз караш).

Prof. Dr. Bektemir JUMABAEV (Yusuf Balasagın Kırgız Devlet Üniversitesi / Kırgızistan), Орто Азияда басмачылык кыймылы: Энвер Паша.(Orta Asya’da Basmacılık Hareketleri: Enver Paşa).

Prof. Dr. Sulayman KAİPOV (Çüy Üniversitesi / Kırgızistan), Рахманкул Хан –Памир кыргыздарынын лидери. Ооганстан-Пакистан-Түркия контекстинде. (Rahmankul HanKırgız Türklerinin Lideri. Afganistan-Pakistan-Türkiye Ekseninde).

Tacıgül KUNDUZ (Türkiye), Kırgızlar ve Türkiye’ye Göç. (Кыргыздар жана Түркияга көч).

Tartışma: 15: 00 – 15: 20

Ara:15: 20 – 15: 40  (Kahve, çay molası)

A salonu: 15: 40 – 17: 00

Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: OrtaÇağ Kaynak Araştırmaları (Kırgız - Oğuz İlişkileri)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reşat GENÇ

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Reşat GENÇ (Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye), Karahanlılar Döneminde Kırgızistan. (Карахандыктар доорунда Кыргызстан).

Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV (Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Байыркы доордо жана орто кылымдарда кыргыздар менен огуздардын арасындагы этномаданий байланыштар.

(Eski ve Orta Çağlarda Kırgızlar ile Oğuzlar Arasında Etnokültürel  İlişkiler).

Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV (Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Кыргыз жана огуздардын этникалык байланыштарынын башаты туурасында. (Kırgızlar ile Oğuzların Etnik Bağlantılarının Başlangıcı Üzerine).

Doç. Dr. Gülnisa AYNAKULOVA (Gazi Üniversitesi / Türkiye), İslam Kaynaklarına Göre Kırgızlar ve Kırgızistan (X-XII). (Ислам булактарында кыргыздар жана Кыргызстан (X-XII)).

Tartışma: 16: 40 – 17: 00

B salonu: 15: 40 – 17:00

XIX-XX. Yüzyıl Kırgız-Türk İlişkileri: Hanlıklar, İmparatorluk ve Sovyet Dönemi Kaynak Araştırmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Üçler BULDUK

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Kırgızların XIX. Yüzyılda Fergana ve Kaşgar Bölgelerindeki Faaliyetleri ve Sonuçları.(Кыргыздардын XIXкылымда Фергана жана Кашкар аймактарындагы ишмердиктери жана жыйынтыктары).

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Kırgızların Milli Uyanışının Kökleri.(Кыргыздардын улуттук сезимдеринин ойгонушунун түп тамыры).

Doç. Dr. Leonid BOBROV, Yard. Doç. Dr. Aleksey PRONİN (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya), Приемы ведения конного боя на пиках кочевниками Центральной Азии XVII – середины XIX вв. (XVII- XIX. Yüzyıl Ortalarında Merkezî Asya Göçmen Süvarilerinin Mızraklı Savaş Yöntemleri).

Yrd. Doç. Dr. Alisa BORUSENKO (Novosibirsk Devlet Üniversitesi / Rusya), Европейские ученые XVIII в. о военном деле eнисейских кыргызов в позднем средневековье. (XVIII. YüzyılAvrupa Araştırmacıları Orta Çağ Sonu  Yenisey Kırgızlarının Savaş  Teknikleri Hakkında).

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (Michigan / ABD), Sovyet Öncesi Dönemdeki (1850-1923) Anadolu-Orta Asya İlişkileri. (Совет бийлигинен мурунку мезгилдердеги (1850-1923)Анатолия-Орто Азия байланыштары).

Tartışma: 16:40 – 17:00

C salonu: 15: 40 – 17: 00

Bağımsızlık Dönemi Kırgız-Türk İlişkileri: Siyasî -Ekonomik  İlişkiler

Oturum Başkanı:Prof. Dr.İbrahim CANBOLAT

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (Başkent Üniversitesi / Türkiye), Bağımsızlık Dönemi İlk Kırgızistan Anayasa Çalışmalarına Katkılarımız. (Кыргызстандын эгемендик доорундагы алгачкы Конституциясына кошулган салымдар).

Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT (Uludağ Üniversitesi / Türkiye), Türkiye - Kırgızistan İlişkileri: Bağımsızlık Sonrası. (Эгемендиктен кийинки Кыргызстан-Түркия мамилелери).

Prof.Dr. Osmonakun İBRAİMOV (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan),Бузулгус көпүрө:Кыргызстан-Түркия дипломатиялык байланыштарынын тарыхый мааниси жөнүндө. (Sağlam Köprü: Kırgızistan-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin Tarihi Önemi).

Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Uludağ Üniversitesi / Türkiye), Bağımsızlık Sonrası Türkiye ile Kırgızistan Ekonomik İlişkileri. (Эгемендүүлүк жылдарында Түркия-Кыргызстан экономикалык байланыштары).

Tartışma: 16: 00 – 17: 00

Akşam Yemeği

19: 00

Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kamil DİLEK’in Evsahipliğinde

Kırgız ve Türk Sanatçıların Konseri

20: 00 – 22: 00

04. 05. 2013

A salonu: 09: 00 – 10: 00

Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Eski Çağ Kaynak Araştırmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin CUMAGULOV

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Kök Türkler ve Uygurlar Döneminde Kırgızlar. (Көктүрктөр жана уйгурлар доорунда кыргыздар).

Prof. Dr. Çetin CUMAGULOV (Kırgız Devlet Ansiklopedisi Yayınevi / Kırgızistan), Кыргызстандагы несториан – түрк жазуу эстеликтери (XIII – XIV кк.).(XIII – XIV. Yy. Ait Kırgızistan’daki Nestorian-Türk Yazılı Eserleri).

Prof. Dr. Kubat TABALDİEV (Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan), Орто кылымдагы түрктөрдүн, кыргыздардын археологиялык булактары. (Türklerin ve Kırgızların Orta Çağ Dönemi Arkeolojik Kaynakları).

Doç. Dr. Vasiliy UŞNİTSKİY (Saha Cumhuriyeti /  Rusya), Границы Кыргызского Каганата в период Великодержавья. ( Kırgız Kağanlığının Ulu Kağanlık Dönemindeki Sınırları).

Tartışma 10: 00 – 10: 20

Ara: 10: 20 – 10: 40

B salonu: 09: 00 – 10: 20

Bağımsızlık Dönemi Kırgız-Türk İlişkileri: Eğitim, Kültür İlişkileri

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Saime YÜCEER

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Arif ÇAĞLAR (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi / Türkiye), Bağımsızlık Döneminde Kırgızistan – Türkiye Kültürel İlişkilerinde Önemli İlk İki Örnek: Kırgız Bilimler Akademisi ile Fırat Üniversitesi İşbirliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Kuruluşu.(Эгемендик доорунда Кыргызстан-Түркия маданий байланыштарында эки маанилүү кадам: Кыргыз Илимдер Академиясы-Фырат Университети кызматташтыгы жана Кыргызстан-Түркия Манас Университетинин курулушу).

Razak SAYDİLKANOV ( Kırgızistan Eğitim Bakanlığının Türkiye  İlk Öğrenci Temsilcisi / Kırgızistan), Кыргызстан менен Түркиянын билим берүү тармагындагы кызматташтыгынын түптөлүшү.(Kırgızistan-Türkiye Eğitim İşbirliği Temelinin Atılması).

Doç. Dr. Fırat PURTAŞ (TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı / Türkiye), Türkiye ile Kırgızistan Arasındaki Kültürel İlişkiler ve TÜRKSOY’un İki Ülke İşbirliğine Katkıları.

(Түркия менен Кыргызстан арасындагы маданий байланыштар жана ТҮРКСОЙдун эки өлкө кызматташтыгына кошкон салымы).

Yard. Doç. Dr. Yakup ÖMEROĞLU (Avrasya Yazarlar Birliği / Türkiye), Bağımsızlık Döneminde Kırgızistan – Türkiye Edebi İlişkileri. (Эгемендик жылдарында Кыргызстан-Түркия адабий байланыштары).

Tartışma: 10: 00 – 10: 20

Ara: 10: 20 – 10: 40

C salonu: 09: 00 – 10: 20

Bağımsızlık Dönemi Kırgız-Türk İlişkileri: Dil İlişkileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA (Ankara Üniversitesi / Türkiye), Kırgız Dilinin Tarihî  Gelişmesinin Tespiti Açısından Oğuz-Kağan Destanı (XIII). (Кыргыз тилинин тарыхый өнүгүшү өңүтүнөн “Огуз Каган” дастаны(XIII к.).

Doç. Dr. Taalay ABDİEV  (Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan), Түркчө – кыргызча котормолордогу айрым проблемалар. (Türkçe-Kırgızca Çevirilerdeki Bazı Problemler).

Yard. Doç. Dr. Rısbek ALİMOV (Mardin Artuklu Üniversitesi/Türkiye), Tanrı Dağları Kırgızlarının Dilinde Yenisey Kırgızcasına Ait Dil Unsurları. (Теңир-Тоо кыргыздарынын тилинде Енисей кыргызчасына тиешелүү тилдик элементтер).

Yard. Doç. Dr. Caştegin TURGANBAEV ( Dicle Üniversitesi/Türkiye), Kırgız Dili, Edebiyatı, Kültürü, Tarihi ve  Kırgızistan Ekonomisi, Sosyal ve Siyasi Yapısı ile İlgili Türkiye’de Yapılmış Bilimsel ve Tanıtım Amaçlı Çalışmalar. (Кыргыз тили, адабияты, маданияты, тарыхы Кыргызстан экономикасы жана социалдык-саясий түзүлүшү боюнча Түркияда жасалган илимий жана таанытым максатындагы иштер).

Tartışma: 10: 00 – 10: 20

Ara: 10: 20 – 10: 40

A. salonu: 10: 40 – 12: 00

Erken Dönem Kırgız-Türk İlişkileri: Eski Çağ Kaynak Araştırmaları

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Taşmambet KENENSARİEV

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Sıdık SMADİAROV (Oş Devlet Üniversitesi / Kırgızistan), Байыркы түрк доорундагы Кыргызстан (VI – XII): Cаясий тарыхынын көйгөйлөрү. (Eski Türk Dönemindeki Kırgızistan (VI-XII): Siyasî Tarihi İle İlgili Problemler).

Doç. Dr. İrina BUTANAYEVA (Hakas Devlet Üniversitesi / Rusya Federasyonu), Кыргызское государство на Енисее по данным письменных источников. (Yenisey Kırgız Devleti Yazılı Kaynaklarda).

Prof. Dr. Taşmambet KENENSARİEV (Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi / Kırgızistan), Түрктөрдүн тарыхый тагдырына бурулуш киргизген Кыргызстандагы эки окуя (VI – VIII.). (Türk Tarihinde Dönüm Noktası Olan Kırgızistan’daki İki Olay; VI – VIII ).

Yard. Doç. Dr. Mustafa KALKAN (Karatekin Üniversitesi/ Türkiye), Krasnaya  Reçka-Şamşı Bölgesinde İskit, Göktürk-Türgeş (Runik Yazılı) ve Karahanlı  Kültür Çevresine Ait Oklar – Sikkeler – Eserler. (Красная Речка – Шамшы аймагында  скиф, көктүрк-түргөш (руник тамгалуу) жана Карахандык маданиятына тиешелүүоктор, тыйындар эстеликтер).

B salonu: 10: 40 – 12: 00

XIX-XX. Yüzyıl Kırgız-Türk İlişkileri: Hanlıklar, İmparatorluklar

 ve Sovyet Dönemi Kaynak Araştırmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kıyas MOLDOKASIMOV

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV(Kırgız-Türk Manas Üniversitesi / Kırgızistan), XX. Yüzyılın Başındaki Kırgız-Türk Siyasî İlişkileri İle İlgili Rus Arşivlerindeki Yeni Bilgiler. (XX кылымдын башындагы кыргыз-түрк мамилелери тууралуу орус архивдериндеги жаңы маалыматтар).

Prof. Dr. Kıyas MOLDOKASIMOV (Kırgız Tarih Kurumu / Kırgızistan),XIX - кылымдагы кыргыз тарыхчысынын көлөмдүү кол жазмасын Түркия сактап калган.(XIX. Yüzyılda Yaşayan Kırgız Tarihçisinin Hacimli El Yazması Türkiye’de Korunmuştur).

Dr. Timurlan OMOROV (Ankara Üniversitesi / Türkiye), XVII кылымда энесайлык кыргыздардын саясий жана социалдык ишмердиктери. (XVII. Yüzyılda Yenisey  Kırgızlarının Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri).

Yard. Doç. Dr. Roza ABDIKULOVA (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi / Kırgızistan), “Asya’da Beş Türk” Eserine Göre Osmanlı-Kırgız İlişkileri. (“Азияда беш түрк”чыгармасында Османлы-Кыргыз мамилелери).

Doç. Dr. Abdımitalip MIRZAKMETOV (Oş Devlet Üniversitesi / Kırgızistan), Кыргыз – түрк жалпылыктарынын байыркы башаттары. (Kırgız-Türk Ortaklığının En Eski Temelleri).

C salonu:10: 40 – 12: 00

Bağımsızlık Dönemi Kırgız-Türk İlişkileri: Ekonomik ve Diplomatik İlişkiler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK (Gediz Üniversitesi/Türkiye), Kırgızistan – Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. (Кыргызстан-Түркия экономикалык мамилелеринин өтмүшү, бүгүнү жана келечеги).

Doç. Dr. Cıldız UZAKOVA (Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Müsteşarı), Bağımsızlığının21. Yılında Kırgızistan ve Kırgızistan-Türkiye İlişkileri. (Эгемендүүлүгүнүн 21-жылында Кыргызстан жана Кыргызстан-Түркия мамилелери).

Yard. Doç. Dr. Minara ALİYEVA (Uludağ Üniversitesi / Türkiye), Bursa Uludağ Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerinin Dilsel Farkındalık Durumu Üzerine.

(Бурса Улудаг Университетинде окуган кыргыз студенттеринин тил жагдайы тууралуу).

Mirbek OKENOV (“Egemendik” Türkiye Mezunları Derneği / Kırgızistan) Büyük Öğrenci Projesi’nin Kırgızistan- Türkiye İlişkilerine Yansıması. (Түркия-Tүрк ДүйнөсүБилимПроектинин Кыргызстан-Түркия мамилелерине таасири).

Güldana MURZAKULOVA (İstanbul Üniversitesi / Türkiye), Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının Genel Değerlendirilmesi.

(Туркиядабилим алган Кыргызстандык аспирант жана докторанттардын изилдөөлөрүнүн жалпы мүнөздөмөсү).

Tartışma: 11: 40 – 12: 00

Kapanış Oturumu 12: 00 – 13:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA

Seksiyon Başkanlarının Değerlendirmeleri

Sonuç Bildirgesinin okunması

Öğrenciler Arası Tarih Makale Yarışması Ödül Töreni

Oturum Başkanının Genel Değerlendirme Konuşması

Katılımcıların Toplu Resim Çekimi

Kapanış:13: 30

Öğle yemeği: 13: 30- 14: 00

BURSA GEZİSİ

Akşam yemeği: 19: 00

Bursa Valisi Sayın Şahabettin HARPUT’un Evsahipliğinde

05.05.2013

İznik Programı

10:00-11:00                Bursa’dan Hareket

11:00-11:30                İznik’dekiKırgızlar Türbesinde  Dua Okunması ve Kurban Kesilmesi

11:30-12:00                 Program Açılışı. Protokol Konuşmaları (Kaymakam, Belediye Başkanı vb.)

12:00-13:00                Kırgızistanlı “Ordo-Sahna” Grubu  Sanatçılarının Konseri

13:00-14:00                Milli Yemek İkramı

14:00   -                      Misafir Protokole Hediyelerin Verilmesi ve Uğurlanması

14.30                           Kapanış

 

Kyrgyz National News Agency

To read news from Kyrgyz Republic please visit Kyrgyz State National News Agency KABAR. click here.

National Bank of Kyrgyz Republic

The National Bank of the Kyrgyz Republic, financial data and exchange rates. click here.

Dictionary in Kyrgyz

Basic translation support to those who seek specific word in Kyrgyz language. click here.