Кыргызча (Кыргызстан)Russian (CIS)Türkçe (Türkiye)English (United Kingdom)

1.Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu

Türk-Kırgız ilişkileri Uludağ Üniversitesi’nde mayalanıyor. Uludağ Üniversitesi, geçmişi 6. yüzyıla kadar giden Türk-Kırgız ilişkilerinin daha da geliştirilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ile Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan “Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu”, Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, Mete Cengiz Kültür Merkezi salonlarında başladı.

Çeşitli ülkelerden tarihçilerin katıldığı sempozyum, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye arşivleri ve kütüphanelerindeki verilerin araştırılmasını,  genel Türk tarihinin bölünmüşlüğünü gidermeye yönelik bilgi akışının sağlanmasını ve yeni keşifleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

“Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu”na, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Prof. Dr. Sayın Mustafa İsen, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ermek İbraimov, Türk Keneşi Başkanı Halil Akıncı, Kırgızistan Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotegin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek MokeYev ve iki ülkeden tarihçiler katıldı.

“BURSA MAYALAYIP YÖNLENDİRİYOR”

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, sempozyumun Bursa’da yapılmasının özel bir anlamı olduğunu anlattı.  Bursa’nın, coğrafyanın kendine sunduğu imkanlardan da yararlanarak,  tarih boyunca kendi içine aldığı grupları mayalayıp onları başka yönlere yönlendiren  bir özelliğe sahip olduğunu,  bu yüzden Türk-Kırgız ilişkilerini geliştirecek böyle bir toplantının Bursa’da yapılmasının anlamının büyük olduğunu söyledi. Prof. Dr. İsen, Türk dünyası arasında hayal edilen 'dilde, işte ve fikirde birlikteliğin yavaş yavaş gerçekleştiğine işaret ederek, "Önümüzdeki yıl Kars, Tiflis ve Bakü demiryolu faaliyete geçecek. Bütün bir Türk dünyası ile birlikte dünyanın birçok ülkesi Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz demiryoluna kavuşuyor. O yüzden Türk dünyası devlet başkanlarının en önemli gündemi ulaşım olacak" dedi. Prof. Dr. Mustafa İsen, son yıllarda doğal olarak siyasi gelişmelere paralel önem kazanan Türk dünyası ile ilişkilerde gelişme olmasına rağmen daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Bursa'nın Türk tarihi açısından pek çok kültürel hareketliliğin yansıma merkezlerinden biri olduğunu belirten İsen, "Bu toplantının Bursa ile ilişkisi var. Ancak Özbekler veya başka Türk boyları ile de ilgili toplantı yapsak Bursa ile ilişkisini kuracak bağlar bulurduk" diye konuştu.

Selçuklu ve Osmanlı'nın oluşumunda Kırgızların yardımda bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Mustafa İsen, "Kırgızistan gerçekten yaklaşık 20 yıllık bağımsızlık tarihinde dünyanın ilgisini çekmiş ülkelerden biri. Bölgedeki diğer Türk cumhuriyetlerinden bir farkı var. Bağımsız olduktan sonra totaliter ve ona benzer bir yapının ötesinde daha çoğulcu bir yapılanmayı tercih etti. Bu yapılanma daha sonrada bazı aksaklıklar olsa da çoğulcu demokrasiyi koruma yolunda farklılık gösterdi" diye konuştu.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ermek İbraimov da, bu toplantının iki ülke arasında ki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke kardeş Türkiye idi. Bugün Türkiye ile Kırgızistan arasında önemli ilişkiler kuruluyor. Bizim tarihte de her bakımdan iyi ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler her iki ülkenin halkları için güzel ve yararlı sonuçlara hizmet etmelidir. Var olan Türk Kırgız ilişkileri daha ileri düzeye taşınmalıdır. Gerçek dostluk, karşılıklı güven ve anlayış çok yönlü olarak Kırgız Türk ilişkilerine daha ileri götürmelidir. Bundan sonrada bu ilişkilerin başırılı olarak ileri gideceğine inancımı tamdır" şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek de, Türkiye'nin tüm Türk Cumhuriyetleri ile kardeş olduğu gibi Kırgız halkı ile de kardeş olduğunu, tarihi, kültürel birçok konuda ortak yanlarımız olduğuna işaret ederek, "İki ülke halkının refahı için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Kardeşlik de bunu gerektirir” dedi.

Kırgızistan Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotegin ise, Kırgız ve Türk ilişkilerinin tarihini yeniden çalışmak ve bunun için yapılabilecekleri konuşmak için bu sempozyumda bir araya geldiklerini ifade ederek,  "Kırgızistan ve Türkiye demokrasi yolunda diğer Türk ülkeleri için örnek gösteriyorlar. Biz de bu fırsatı da biz iyi değerlendirmeliyiz" dedi. Kırgız tarihi için önemli dönüm noktalarından olan Rusya işgaline karşın Kırgız direnişini yeni çalışan tarihçilerin olduğunu belirten Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotegin, bunun için Türkiye'deki belgelerden de yararlanacaklarını söyledi.

Bursa Valisi Şahabettin Harput da, Kırgızca misafirlere 'hoş geldiniz' diyerek başladığı konuşmasında bu organizasyonun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da artıracağına söyledi. Bursa'nın tarih ve özellikle Osmanlı tarihinin kurucu başkenti olarak çok önemli bir medeniyetin merkezi olduğunu belirten Harput, Bursa'da başlayan her olayın başarılı olduğunu, bu toplantının da başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

Türk Keneşi (Konseyi) Başkanı Halil Akıncı ise 2009 yılında Nahcivan'da toplanan dört  Türk devlet başkanının ortak fikri ile kurulan Türk Konseyi'nin çalışmalarından söz ederek başladığı konuşmasında, “Türkler için kurulan bir birliğe Fransızca ‘konsey’ demektense kendi dilimizde var olan ‘Keneş’ demeyi uygun bulduk” diye konuştu. Şimdiye karar tarihin Türklere iyi davranmadığını beliren Halil Akıncı; "Çünkü tarih Türkler tarafından yazılmadı. Genel Türk tarihi açısından da henüz tam olarak bir tarihi eser verilemedi. Tarihten kalan yazıtlardan da yararlanarak yeniden Türk tarihinin yazılması gerekiyor" dedi.

Toplantıya katılan Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Aybek Sarıgulov ve Novosibirsk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hudyakov Yuliy de bu toplantının Türk ve Kırgız tarihi açısından bu gün ve gelecek için çok önemli sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından konuklar, Kırgız sanatçıların eserlerinden oluşan sergiyi ve Kırgız çadırını gezdi.

Daha sonra sempozyum oturumlarına geçildi. Sempozyum, 4-5 Mayıs günleri de çeşitli oturumlar ve etkinliklerle devam edecek.

Kyrgyz National News Agency

To read news from Kyrgyz Republic please visit Kyrgyz State National News Agency KABAR. click here.

National Bank of Kyrgyz Republic

The National Bank of the Kyrgyz Republic, financial data and exchange rates. click here.

Dictionary in Kyrgyz

Basic translation support to those who seek specific word in Kyrgyz language. click here.